Результати моніторингу

Моніторинг  визначення психологічної готовності дітей дошкільного віку до шкільного навчання  (листопад 2017 р)

Високий рівень – 3,3 %;

Достатній рівень – 36,7 %;

Середній  рівень – 43,3%;

Низький рівень – 16,7 %