Результати моніторингу

Моніторинг  визначення психологічної готовності дітей дошкільного віку до шкільного навчання  (квітень – травень  2019 р)

Високий рівень – 25 %;

Достатній рівень – 30 %;

Середній  рівень – 45 %;

Низький рівень – 0 %