Результати моніторингу

Моніторинг  визначення психологічної готовності дітей дошкільного віку до шкільного навчання  (квітень – травень  2018 р)

Високий рівень – 3,7 %;

Достатній рівень – 66,7 %;

Середній  рівень – 29,6 %;

Низький рівень – 0 %