Освітні програми

 

  • «Дитина»  Освітня  програма для  дітей  від 2 до 7 років (відповідно  до Базового компонента дошкільної освіти);

Мета освітньої програми

- гармонійний розвиток дитини, а не цілеспрямована підготовка до школи;

- гармонійне поєднання традиційних та нетрадиційних форм роботи;

- інтеграція різних видів діяльності.

 

  • Освітня програма  «Впевнений старт для дітей молодшого дошкільного віку»;

Відміним принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат – вихователь надає можливість  дитині спробувати,  діяти  стільки,  скільки  потрібно  для  того, щоб  дитина  відчула  впевненість  у  своїх  здібностях і можливостях.

Головна мета – приймати  різні  способи  активної  взаємодії  з  дорослим та однолітками  в  різних видах діяльності.

 

  • Освітня програма  «Впевнений старт для дітей середнього дошкільного віку»;

Відмінним принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат – вихователь планує власну діяльність орієнтуючись на очікуваний результат.

Головна мета – зберегти і розвивати у дошкільника почуття інтересу до світу, почуття гордості за досягнення та зростаючі можливості.

 

  • Освітня програма    «Впевнений старт   для дітей старшого дошкільного віку»

Матеріал програми узгоджений із положеннями Базового компонента дошкільної освіти, він  сприятиме створенню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи та спрямований на реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.

Головна мета – збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості.

 

Варіативна складова

 «Іноземна мова»

 «Шахи»